Fyke

Betyr å stikke/dra. Brukes som et verb.

Bruur, det stedet her er wack, da… Ærlig ja, vi fyker herfra faast.

Stammer fra det norske ordet “å fyke” og betyr det samme.